"Opłakując dziś ofiary, pamiętamy o odwadze tych, którzy z oddaniem i narażeniem swojego życia i życia swoich rodzin nieśli im pomoc" – mówiła dziś w Oświęcimiu premier Beata Szydło podczas Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele Służby Więziennej.

Uchwałą z dnia 8 czerwca 2006 roku Sejm RP ustanowił 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (nazwa zmieniona w 2015 roku). Data ta wiąże się ze skierowaniem 14 czerwca 1940 r. przez Niemców pierwszego transortu do obozu Auschitz. 728 Polaków, wśród nich byłych urzędników, żołnierzy, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, harcerzy, studentów, księży, a także niewielką grupę polskich Żydów, Niemcy przywieźli do jednego z najbardziej przerażających miejsc na świecie. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania KL Auschwitz. Ochody rozpoczęły się od zapalenia zniczy pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11 dawnego KL Auschwitz oraz złożenia wieńców pod tablicą upamiętniającą pierwszy transport z 14 czerwca 1940 r. (tablica znajduje się na budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego). Główna część obchodów miała miejsce przy budynku, który podczas wojny był wykorzystywany przez Nimeców jako magazyn. Władze zamierzają tam utworzyć muzeum poświęcone polskim mieszkańcom Oświęcimia i okolic, którzy podczas wojny nieśli pomoc więźniom Auschwitz.

W obchodach wzieła m.in. udział była więźniarka obozu, rodziny więźniów, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych z premier RP Beata Szydło oraz wicepremierem Piotrem Glińskim, a także przedstawiciele Prezydenta RP, parlamentarzyści, członkowie korpusu dyplomatycznego, władz samorządowych, Muzeum Auschwitz, młodzież szkolna, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji oraz służb mundurowych, w tym krakowskiej Służby Więziennej, którą reprezentowali: dyrektorzy zakładów karnych w Nowym Wiśniczu, Trzebini i Wadowiach.

Funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczą w patriotycznych uroczystościach organizowanych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wykorzystują też edukację historyczną i obywatelską w codziennej pracy resocjalizacyjnej. Współpraca z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście trwa od prawie 10 lat. W jej ramach skazani odbywający karę w małopolskich i świętokrzyskich zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość uczestnictwa w wykładach, prezentacjach oraz wystawach dotyczących historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birekanu. Wybrani osadzeni mogą również uczestniczyć w edukacji obywatelskiej na terenie oświęcimskiego muzeum. W spotkaniach tych uczestniczą też funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Wykorzystano zdjęcia ze strony: http://auschwitz.org

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej