Po raz kolejny Kraków uczcił odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na placu Matejki odbyły się uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza: złożenie wieńców, wręczenie odznaczeń państwowych oraz defilada wzdłuż ul. Basztowej.

Tegoroczne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą w intencji ojczyzny, w katedrze na Wawelu. Główna część uroczystości odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Odczytano Apel Pamięci zwieńczony salwą honorową, wręczono odznaczenia państwowe i akty nadania obywatelstwa polskiego. Jak podkreślał w swoim przemówieniu wojewoda małopolski: „ … Suwerenność polskiego państwa rodziła się krok po kroku. Jego trwałym fundamentem była siła kolejnych pokoleń Polaków, dla których wolna Rzeczypospolita ani na chwilę nie przestała być upragnionym celem. To oni nie pozwolili zgasić tlącej się nadziei …”.

Obchody zakończyła uroczysta defilada na ul. Basztowej z udziałem orkiestry wojskowej i służb mundurowych. W uroczystościach z okazji 11 listopada uczestniczyli mieszkańcy Krakowa, kombatanci, parlamentarzyści, dyplomaci, przedstawiciele władz, partii politycznych, służb mundurowych i organizacji społecznych. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Stanisław Kotula – z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie. W skład pocztu sztandarowego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie weszli funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Tarnowie.

zdjęcia: małopolska Policja

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej