Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu mjr. Pawła Jastrzębskiego.

Z dniem 10 lipca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu mjr. Pawła Jastrzębskiego. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Więckowskiego – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Tekst: por. Anna Czajczyk

Zdjęcia: Zespół Prasowy CZSW

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej