Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk.Tomasza Wierciocha na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie.

Z dniem 26 czerwca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk. Tomasza Wierciocha. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Więckowskiego – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Tekst: por. Anna Czajczyk
Zdjęcia: Zespół Prasowy CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej