W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie odbyło się pierwsze szkolenie dla funkcjonariuszy w ramach międzynarodowego projektu „Papa Plus” realizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z organizacją Children of Prisoners Europe.

„Papa plus” jest modelem opartym na praktycznych rozwiązaniach, mającym na celu zwiększenie zakresu  i wzmocnienie podejmowanych przez  pracowników Służby Więziennej działań w obszarze wspierania więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem. Model ten oferuje konkretne sposoby wzmacniania więzi dziecko - rodzic przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa rodziców odbywających karę pozbawienia wolności. „Papa Plus” pomaga również osadzonym rodzicom w reintegracji ze środowiskiem rodzinnym i społeczeństwem, oferując dostęp do oferty pomocowej w zakresie wspierania w pełnieniu roli rodzicielskiej.

Projekt realizowany będzie we wszystkich dziesięciu jednostkach okręgu krakowskiego. Podczas pięciu cykli warsztatowych, łącznie przeszkolonych zostanie sześćdziesięciu funkcjonariuszy. W każdym cyklu szkoleniowym udział weźmie kierownik działu penitencjarnego, psycholog, trzech wychowawców oraz kierownik działu ochrony. Spotkania mają na celu wypracowanie wspólnych standardów działania na rzecz wspierania więzi w rodzinach, w których jeden z rodziców przebywa w warunkach izolacji. Projekt z powodzeniem realizowany jest już m.in. w Bułgarii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej