Pracują na wszystkich stanowiskach, we wszystkich działach. W korpusach podoficerskich, chorążych i oficerskich. Wykonują prace biurowe ale także na pierwszej linii, w bezpośrednim kontakcie z najgroźniejszymi przestępcami. We wszystkich jednostkach okręgu krakowskiego pracuje prawie 400 kobiet. Stanowią one 20% funkcjonariuszy i pracowników cywilnych krakowskiego więziennictwa.

Służba Więzienna to jedna z bardziej sfeminizowanych formacji. Najwięcej kobiet pracuje w dziale penitencjarnym i służbie zdrowia ale zasilają także szeregi działu ochrony czy kwatermistrzostwa. Drobne, niepozorne, świetnie radzą sobie w sytuacjach stresowych, wymagających zdecydowanego działania czy szybkiej reakcji. Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej nie należy do łatwych. Związany jest z koniecznością funkcjonowania w świecie ludzi izolowanych, o specyficznym poczuciu wartości, norm i zasad społecznych. Kobiety ze swoją wrażliwością, empatią ale także siłą psychiczną doskonale radzą sobie z wykonywaniem codziennych, niełatwych obowiązków.

 

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim funkcjonariuszkom i paniom pracującym na etatach cywilnych najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, nieustających sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze a szczęście towarzyszy Wam każdego dnia.

Płk Włodzimierz Więckowski
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej