Dostarczenie wiedzy z zakresu potencjalnych zagrożeń takich jak: uzależnienia, agresja, zachowania przestępcze, zwiększenie świadomości prawnej młodych ludzi oraz uświadomienie sobie konsekwencji przed niewłaściwymi decyzjami i wyborami w przyszłości - to jedne z celów kolejnej edycji kampanii społecznej pn. „Ty decydujesz” realizowanej przez krakowską Służbę Więzienną oraz Straż Miejską Miasta Krakowa.

Projekt zakłada współprowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie szkół przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej. Zajęcia dotyczą problematyki przestępczości, znajomości prawa oraz odpowiedzialności prawnej. Omawiane są możliwe konsekwencje popełnienia czynu zabronionego w zależności od wieku, różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. Jednym z elementów kampanii jest także przekazanie informacji dotyczących najsurowszych konsekwencji nieprzestrzegania prawa, to jest kary pozbawienia wolności. Uczniowie dowiadują się o typach i rodzajach zakładów karnych, systemach odbywania kary. Omawiany jest przykładowy dzień z życia osoby pozbawionej wolności, regulamin obowiązujący w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przedstawiane są także zadania Służby Więziennej oraz jej rola w całym systemie bezpieczeństwa Państwa. Kampania zawiera także elementy profilaktyki uzależnień, w tym zwłaszcza uzależnienia od nikotyny.

Wiesz - decydujesz, przekonaj się sam

Po spotkaniach z młodzieżą w szkołach, odpowiednim ich przygotowaniu oraz zapoznaniu z zagadnieniami dotyczącymi odbywania kary pozbawienia wolności, w kolejnym semestrze planowana jest wizyta w jednej z jednostek penitencjarnych. Młodzież będzie mogła zobaczyć jak wygląda przykładowa cela mieszkalna, miejsca w których odbywają się spacery czy chociażby sala widzeń. Wizyta w zakładzie karnym ma pokazać uczniom realia izolacji oraz uświadomić możliwe konsekwencje wejścia w konflikt z prawem. Nierzadko ludzie młodzi zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań.

Edukacja i zwiększenie świadomości

Kampania, która obejmuje edukację obywatelską, prawną oraz profilaktykę zachowań przestępczych,  realizowana jest od 2016 roku, na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie a Strażą Miejską Miasta Krakowa. W tym roku bierze w niej udział 5 krakowskich szkół. W skali kraju podobnego rodzaju kampanie edukacyjne odbywają  się w większości jednostek penitencjarnych.

Tekst por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej