W sobotę (4 listopada) w bazylice archikatedralnej w Łodzi odbył się ingres nowego metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni.

Arcybiskup Grzegorz Ryś prawie całe życie spędził w Krakowie. Motto jego posługi to „Virtus in infirmitate” - „Moc w słabości”. Nieobojętny był mu los osób bezdomnych, niepełnosprawnych, pozbawionych wolności  i potrzebujących. Arcybiskup wielokrotnie gościł z wizytą w krakowskich jednostkach penitencjarnych, dodając otuchy więźniom oraz wspierając słowem także funkcjonariuszy. Na uroczystym ingresie arcybiskupa Rysia do bazyliki archikatedralnej w Łodzi Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie reprezentowali Dyrektor zakładu karnego w Tarnowie wraz z funkcjonariuszami tej jednostki, Dyrektor zakładu karnego w Krakowie Nowej Hucie oraz z-ca Dyrektora aresztu śledczego w Krakowie Podgórzu. Na sobotnich uroczystościach obecny był także poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Oprócz wiernych uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, w tym kilkudziesięciu biskupów, byli też kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej a także goście z Gminy Żydowskiej z Krakowa. Wśród zebranych nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, samorządów, parlamentarzystów, reprezentantów różnych uczelni i instytucji.

Tekst i zdjęcia por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej