Dzięki zaangażowaniu funkcjonariusza Zakładu Karnego w Pińczowie, który jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy z powiatu pińczowskiego dotarła pomoc.

Z pomysłem wsparcia Szlachetnej Paczki wyszedł jeden z funkcjonariuszy, na co dzień pełniący służbę jako oddziałowy działu ochrony, który jest również wolontariuszem tej akcji w regionie pińczowskim. Na terenie zakładu zostały rozwieszone plakaty promujące projekt, a przy wejściu do jednostki ustawiono puszkę do której każdy chcący nieść pomoc funkcjonariusz mógł wrzucać datki. Łącznie zebrano 547 zł. Za tą kwotę zostały zakupiono m.in. opał na zimę, obuwie, artykuły żywnościowe, środki chemiczne, które zostały przekazane rodzinom prawdziwie potrzebującym pomocy podczas finału Szlachetnej Paczki, który miał miejsce w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie w dniach 09-11.12.2016r.

Zaangażowanie funkcjonariuszy w pomoc ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych to prawdziwy dowód na to, że funkcjonariusze Służby Więziennej są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i nie są obojętni na krzywdę innych.

tekst : por. Krzysztof Władny

zdjęcie: archiwum Stowarzyszenia "Wiosna"

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej