W miniony weekend, w krakowskim Centrum Kongresowym odbyła się kolejna edycja Forum „Prawo dla rozwoju”. Międzynarodowa konferencja organizowana pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości skupiła ekspertów w dziedzinie prawa, nauki, przedstawicieli polityki oraz organizacji pozarządowych. W dyskusji o bezpieczeństwie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej, którzy byli gośćmi panelu „Więzienie bez krat – szansa czy zagrożenie”.

Wyjątkowa inicjatywa

Forum „Prawo dla rozwoju” jest nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem na mapie kongresowej, wykorzystującym potencjał społeczny sfer biznesu, polityki, organizacji pozarządowych oraz nauki. Podczas dwudniowego kongresu rozmawiano o reformach prawnych, cyfryzacji oraz nowych inicjatywach ekonomicznych i gospodarczych. Wszystko to w kontekście korzystnych rozwiązań dla Polski oraz krajów naszego regionu. W kongresie wzięli udział  przedstawiciele resortów sprawiedliwości krajów Trójmorza - między innymi z Chorwacji, Węgier, Estonii i Rumunii. Ideą spotkania jest przeświadczenie, że jasne i sprawiedliwe przepisy prawa przeciwdziałają przestępczości, budują zaufanie do państwa i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju oraz całych regionów Europy.

Podkreślenie współpracy

Podczas otwarcia Forum, Szef Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podkreślał znaczenie środkowoeuropejskiego partnerstwa jako jednego z filarów wspólnego rozwoju … jestem przekonany, że dyskusja o tym, jak razem współtworzyć dobre prawo – umacniające wolność gospodarczą, chroniące słabych i skutecznie kontrolujące silnych – przyniesie konkluzje pożyteczne dla nas wszystkich… Otwarcia sesji plenarnej dokonał Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro. W swoim przemówieniu Minister podkreślał znacznie współpracy oraz wymiany doświadczeń, nawiązując do zmian w polskim systemie prawnym, które zainspirowane były zagranicznymi rozwiązaniami. Zbigniew Ziobro mówił m.in. o rządowym programie „Praca dla więźniów”, który powstał dzięki wykorzystaniu doświadczeń węgierskiego więziennictwa oraz o nowym prawie pozwalającym zwalczać przestępczość vatowską. Pierwsza część kongresu zakończyła się debatą Ministrów Sprawiedliwości Trójmorza, którzy mówili o rozwiązaniach prawnych, które sprawdziły się w ich krajach oraz mogłyby znaleźć zastosowanie w innych Państwach. Podczas sesji panelowych dyskutowano o ochronie prawnej przedsiębiorców, reprywatyzacji oraz cyberbezpieczeństwie.

Panel Służby Więziennej

W dwudniowej debacie o zmianie prawa w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, wartości, nie mogło zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej. W panelu zatytułowanym „Więzienie bez krat – szansa czy zagrożenie” udział wzięli Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego – gen Paweł Nasiłowski, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej – płk Andrzej Leńczuk oraz Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych – prof. Leszek Wieczorek. W swoim wystąpieniu, szef więziennictwa przedstawił zmiany zachodzące w Służbie Więziennej, które wynikają zarówno z realizowanej ustawy modernizacyjnej jak również wprowadzanych nowych rozwiązań jak rządowy program „Praca dla więźniów". Gen. Kitliński mówił nie tylko o tym co już udało się osiągnąć ale także o najbliższych planach jak chociażby zapowiadany wzrost uposażeń funkcjonariuszy.  Silnym głosem w dyskusji o możliwościach kar nieizolacyjnych było wystąpienie gen. Pawła Nasiłowskiego, który przybliżył działanie systemu dozoru elektronicznego. To najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Aktualnie odbywa w nim karę ponad 4,5 tys. osadzonych. General zaprezentował najnowsze urządzenia monitorujące, które w całości wykonywane są przez polskiego producenta. Czy więzienie bez krat może być skuteczne? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy panelu moderowanego przez dr. Marcina Strzelca – Z-cę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Ważny aspekt zaakcentował w swoim wystąpieniu płk Andrzej Leńczuk, podkreślając konieczność indywidualnego doboru metod i środków oddziaływań penitencjarnych jako gwaranta sukcesu w procesie resocjalizacji. W panelu pojawił się także głos spoza służby. Prof. Wieczorek z Instytutu Ekspertyz Sądowych  zwrócił m.in. uwagę na potrzebę powstania uczelni wyższej Służby Więziennej, która mogłaby kształcić funkcjonariuszy profesjonalnie przygotowanych do pełnienia najtrudniejszych obowiązków. Jak zauważył Dyrektor krakowskiego Instytutu …Służba Więzienna to jedyna formacja, która takiej szkoły nie posiada

Dwa dni pełne dyskusji

Podczas Kongresu odbyło się 18 paneli dyskusyjnych, debaty toczyły się wokół zagadnień: „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, „Prawo i gospodarka” oraz „Cywilizacja i wartości”. Forum stało się unikalną okazją do wymiany poglądów na temat tego, co kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą zaoferować w sferze bezpieczeństwa i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Podczas drugiego dnia Kongresu wystąpili Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicepremier Beata Szydło. Gościem specjalnym był dr Georg Friedman - słynny amerykański politolog. Podczas drugiego dnia eksperci prowadzili ciekawe debaty w takich panelach dyskusyjnych jak „Nowe technologie – wyzwaniem dla prawa”; „Współczesność kontra prawa człowieka”; „Szanse gospodarcze Trójmorza”.

Wśród zaproszonych gości trzeciego Forum „Prawo dla rozwoju” byli liczni przedstawiciele więziennictwa, w tym Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej z Katowic, Rzeszowa oraz Krakowa. Uczestnicy Forum mogli odwiedzić stoisko wystawiennicze przygotowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zapoznać się z zadaniami i strukturą formacji.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej