Wczoraj, w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie, odbyło się spotkanie w ramach projektu edukacyjnego dla szkół, realizowanego we współpracy krakowskiej Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej.

Realizowany od 2016 roku projekt obejmuje m.in. edukację obywatelską, prawną, profilaktykę uzależnień oraz profilaktykę zachowań przestępczych. Do udziału we wspólnym przedsięwzięciu krakowskiej Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej zostały zaproszone trzy krakowskie licea. Pierwszy etap obejmował zajęcia edukacyjne na terenie szkół. Tematyka lekcji była indywidualnie dostosowywana, w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, do potrzeb danej klasy. Obecnie rozpoczęła się realizacja drugiego etapu, który obejmuje spotkanie w jednostce penitencjarnej. Uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, podczas wizyty w krakowskim Areszcie Śledczym, zapoznali się z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztu. Licealiści zobaczyli m.in. przykładową celę mieszkalną, miejsce w którym odbywają się spacery osób pozbawionych wolności oraz więzienną kaplicę. Wizyta była także okazją do przybliżenia rodzajów oraz form prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia skazanych.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem projektu oraz wręczeniem dyplomu. Strony zaangażowane we współpracę dostrzegają korzyści wynikające z podjętych działań, stąd planowana jest kontynuacja projektu w nowym roku szkolnym.

Tekst: por. Anna Czajczyk
Zdjęcia: Paweł Zaborski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej