W sobotę 19 września, swoje święto obchodzą pracownicy BHP. Ponieważ to właśnie oni czuwają nad bezpieczeństwem w każdym zakładzie pracy, nie może ich zabraknąć także w jednostkach penitencjarnych. W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim naszym koleżankom i kolegom ze służby BHP jak najmniej interwencji.

Do zadań służby BHP należy między innymi kontrola warunków pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych czy informowanie przełożonych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania. Lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów BHP może mieć poważne konsekwencje. Utrata zdrowia, powstanie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia to tylko niektóre z nich. I choć czasami zdarza nam się skrzywić gdy bhp-owcy każą nam siedzieć przy komputerze w odpowiedniej pozycji, założyć okulary albo włączyć lampę na biurku to właśnie dzięki ich wiedzy mamy większe szanse, by uniknąć kontuzji czy wypadku w pracy. Głównym celem powstania służb, przepisów i działów zajmujących się BHP, jest właśnie ochrona zdrowia i życia pracowników.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej