25 lipca obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Święto, ma na celu uświadomienie kierowcom jak ważne jest zachowanie ostrożności i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

„Dzień Bezpiecznego kierowcy” ustanowiony został w 2006 roku, z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców oraz kierowcy rajdowego, Krzysztofa Hołowczyca. Nieprzypadkowo obchodzony jest 25 lipca, gdyż tego dnia, przypada wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców.

Krakowska Służba Więzienna aktywnie włącza się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W zeszłym roku, we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Centrum Inicjatyw na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowano ogólnopolską kampanię. Celem podjętych działań była prewencja i edukacja w ruchu drogowym oraz ukazanie konsekwencji wypadku drogowego z perspektywy sprawcy, zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających, konsekwencje niezapinania pasów oraz nadmiernej prędkości.

W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu krakowskiego realizowane są programy readaptacyjne dla skazanych za przestępstwa komunikacyjne. Przykładem może być realizowany w zakładzie karnym w Trzebini program „… nie jadę”, którego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu konsekwencji niestosowania przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie zagrożeń związanych z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości. Skazani nabywają wiedzę z zakresu działania alkoholu na organizm ludzki, mechanizmów uzależnienia oraz działania alkoholu na zachowanie kierowcy. Celem programu jest także unaocznienie skutków wypadków na drogach oraz uświadomienie konsekwencji emocjonalnych, społecznych oraz zdrowotnych nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jednostki okręgu krakowskiego przy prowadzeniu tego typu programów współpracują także z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w 2016 roku zgłoszono ponad 33 tys. wypadków drogowych, w porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o ponad 2%. W samej Małopolsce, w zeszłym roku odnotowano prawie 4 tys. wypadków, w których śmierć poniosło ponad 180 osób.

Tekst: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej