1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Te wyjątkowe zwierzęta z powodzeniem wykorzystywane są na co dzień także w działaniach Służby Więziennej. Wykrywają środki odurzające, kontrolują paczki czy osoby ubiegające się o wejście na teren więzienia a nawet mają swój udział w resocjalizacji skazanych.

Do więziennictwa psy trafiły już po zakończeniu drugiej wojny światowej. W latach pięćdziesiątych XX wieku zaczęto je tresować w Centralnym Ośrodku Służby Więziennej w Szczypiornie. Początkowo szkolone były w zakresie wzmacniania agresji, pełniły bowiem rolę wartowników. Z biegiem czasu psy  zaczęły odgrywać w Służbie Więziennej coraz większą rolę. Aktualnie w okręgu krakowskim mamy dwóch czworonożnych „funkcjonariuszy” - długowłosego owczarka niemieckiego o nazwie Nabi w zakładzie karnym w Pińczowie oraz Norka owczarka belgijskiego w areszcie śledczym w Kielcach.

Psy specjalne

Jednym z zadań Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie aresztów śledczych i zakładów karnych, w tym zapobieganie próbom przemytu narkotyków czy innych środków odurzających. I właśnie w tych zadaniach świetnie sprawdzają się psy specjalne. Codziennie pod czujnym okiem swojego opiekuna Nabi i Norek dokonują prewencyjnej kontroli osób, pojazdów, paczek higienicznych dostarczanych do zakładu, kontroli sprzętu RTV oraz korespondencji osadzonych. Owczarki można spotkać zarówno w oddziałach mieszkalnych, przy wejściu do jednostki oraz w biurze przepustek. W celu zapewnienia sprawności oraz utrzymania odpowiednio nabytych umiejętności podczas wcześniejszego przeszkolenia przewodnik psa prowadzi specjalną tresurę przez co najmniej godzinę dziennie. Jak twierdzi,  praca z psem to praca również poza służbą, dbanie o jego higienę, wyszkolenie oraz kondycję.  

Aspekt resocjalizacyjny

Czworonogi mają także swój udział w resocjalizacji. W jednostkach penitencjarnych od wielu lat realizowane są programy readaptacyjne z elementami dogoterapii. Osadzeni wyprowadzają i trenują psy ze schroniska, socjalizują je aby łatwiej im było znaleźć nowy dom. Nasze doświadczenie wskazuje, że programy te nie tylko cieszą się dużym zainteresowaniem skazanych ale także przekładają się na realne korzyści dla bezdomnych psów, które nierzadko po serii treningów znajdują nowych właścicieli. Programy z elementami dogoterapii mają na celu zwiększenie kompetencji społecznych skazanych oraz naukę odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. Nierzadko w trakcie trwania programu dochodzi do zbudowania więzi pomiędzy czworonogiem a osadzonym. Podczas jednej z edycji osadzony tak przywiązał się do swojego schroniskowego podopiecznego, że zaadoptował go pod koniec odbywania kary.

Pies towarzyszy człowiekowi prawie od zawsze. Jest jego pomocnikiem, obrońcom ale przede wszystkim partnerem i przyjacielem. Znalazł swoje miejsce w szeregach różnych służb mundurowych i ratowniczych. W Służbie Więziennej także z powodzeniem wykonuje swoje zadania.

Teks: kpt. Anna Czajczyk
zdjęcia: zasoby OISW Kraków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej