W miniony poniedziałek (28 stycznia) funkcjonariusze aresztu śledczego w Kielcach przeprowadzili szkolenie dla pracowników zakładu poprawczego z zakresu stosowanych rozwiązań ochronnych oraz wykorzystywanych w jednostce zabezpieczeń technicznych.

Z inicjatywą zorganizowania spotkania wyszedł Dyrektor Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz ze swoimi 10 pracownikami odwiedził kielecką jednostkę w celu wymiany doświadczeń oraz możliwości zapoznania się z obowiązującymi na terenie aresztu procedurami. W trakcie spotkania kierownicy działów ochrony i organizacyjno – prawnego oraz funkcjonariusze działu ochrony mówili o zasadach i warunkach odbywania kary pozbawienia wolności  oraz przedstawili przedsięwzięcia ochronne zapewniające bezpieczeństwo i porządek w jednostce penitencjarnej.

Zakończeniem spotkania była wizyta w oddziałach mieszkalnych. Goście mogli zobaczyć jak wykorzystywane są omówione zabezpieczenia i procedury w praktyce. Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zakładem półotwartym dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Z uwagi na podobieństwo problemów z którymi spotyka się zarówno kadra penitencjarna jak i pracownicy zakładów poprawczych możliwość wymiany doświadczeń oraz podzielenie się skutecznymi, sprawdzonymi rozwiązaniami wydaje się być szczególnie cenna. A któż zna się lepiej na kratach, zamkach i innych zabezpieczeniach niż funkcjonariusze Służby Więziennej.

Tekst: kpt. Anna Czajczyk
Zdjęcia: mjr Michał Głowacki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej