Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Prezes Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” podpisali dzisiaj porozumienie o współpracy.

              Na mocy podpisanego porozumienia,  w bieżącym roku zrealizowane zostaną szkolenia i zajęcia warsztatowe zarówno dla skazanych jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej. 32 skazanych z krakowskich jednostek penitencjarnych weźmie udział w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie „Stawiamy na odpowiedzialność”. Program ten ukierunkowany jest na wzmacnianie motywacji do ograniczania zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród osób odbywających kary pozbawienia wolności.  Na mocy podpisanego porozumienia także 15 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych działów penitencjarnych jednostek organizacyjnych okręgu krakowskiego weźmie udział w szkoleniu pn. „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”.

            Krakowska Służba Więzienna w 2017 roku rozpoczęła cykl szkoleń dla kadry penitencjarnej z zakresu uzależnień behawioralnych. Dotychczas zostało przeszkolonych 30 funkcjonariuszy, zdobyli oni m.in. wiedzę dotyczącą etiologii i uwarunkowań uzależnień behawioralnych, programów terapeutycznych realizowanych w Polsce i na świecie oraz rodzajów działań profilaktycznych. Regularne szkolenia kadry penitencjarnej oraz współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami dają możliwość tworzenia nowych, efektywnych programów i oddziaływań readaptacyjnych dostosowanych do potrzeb osób przebywających w warunkach izolacji.

 

Tekst: por. Anna Czajczyk

Zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej