Blisko 150 funkcjonariuszy z jednostek okręgu krakowskiego wzięło udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki samobójstw organizowanym przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

„Zachowania samobójcze – metody postępowania i sposoby pracy” to temat szkolenia, które odbyło się w minionym tygodniu. Szkolenie realizowane było w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu dla grupy 30 psychologów oraz zdalnie za pośrednictwem łącza internetowego dla pozostałych wytypowanych w jednostkach penitencjarnych funkcjonariuszy działów: ochrony, penitencjarnego i terapeutycznego. Pierwsza część szkolenia obejmowała wykład skierowany do wszystkich uczestników. Druga część warsztatowa, skierowana już tylko do psychologów nastawiona była na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Lucyna Kicińska i Małgorzata Łuba z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego podzieliły się swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy z osobami w kryzysie samobójczym. 

W aresztach śledczych wskaźnik samobójstw jest 10-krotnie, a w zakładach karnych 3-4-krotnie wyższy niż w populacji ogólnej. Przyjmuje się, że zwłaszcza pierwsze 14 dni pobytu w warunkach izolacji mogą być krytyczne pod względem występowania działań autoagresywnych. Funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi muszą być wyczuleni na wszelkie przejawy mogące wskazywać na obniżenie nastroju czy nietypowe zachowania osadzonych. Dlatego to już kolejne szkolenie dla więzienników, które odbyło się w okręgu krakowskim. Tym razem uczestniczy dowiedzieli się o charakterystycznych profilach osób popełniających samobójstwa, sygnałach ostrzegawczych oraz  czynnikach chroniących przed podjęciem próby samobójczej w warunkach izolacji penitencjarnej. W części warsztatowej psycholodzy poznali narzędzia do oceny zagrożenia suicydalnego, wybrane metody pracy z osobami z ryzykiem krótko- i długoterminowym oraz przykładowe interwencje.

 

tekst: kpt. A. Czajczyk
zdjęcia: st. szer. Marcin Kalinowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej