Funkcjonariusze z jednostek okręgu krakowskiego odpowiedzialni za obsługę inwestycji oraz remonty wzięli udział w szkoleniu z zakresu kosztorysowania, które poprowadzili wykładowcy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

W związku z dużą dynamiką i rozwojem działań inwestycyjnych wynikających z realizowanych na szeroką skalę działań modernizacyjnych Służby Więziennej rośnie potrzeba szkolenia funkcjonariuszy oraz pracowników w zakresie obsługi inwestycji w tym zasad kosztorysowania prac remontowych i budowlanych. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie w porozumieniu z CKU w Wojkowicach przygotowali I edycję szkolenia obejmującego tematykę związaną z szeroko pojętym zagadnieniem „kosztorysowania”. Szkolenie zrealizowane zostało w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w formie cyklu czterech spotkań w łącznym wymiarze 16 godzin, obejmujących część teoretyczną opartą o autorskie materiały dydaktyczne CKU w Wojkowicach i Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz część praktyczną połączoną z nauką obsługi programu komputerowego „Norma Pro”. W szkoleniu wzięło udział 16 funkcjonariuszy, którzy na co dzień odpowiedzialni są za obsługę inwestycji oraz remonty.

Wykorzystanie potencjału Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie wykwalifikowanej kadry oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego pozwoliło na zdobycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie standardami. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mają pomóc w ocenie kosztorysów robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych jak również służyć prawidłowemu rozliczaniu prac remontowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych. Duże zainteresowanie zajęciami i aktywny udział wszystkich uczestników kursu świadczą o dużym zapotrzebowaniu na specjalistyczną wiedzę i motywują organizatorów do przygotowania kolejnych edycji szkolenia o podobnej tematyce.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej