Pracują w maksymalnym skupieniu, ich oczy często śledzą obraz z kilkunastu kamer, to od ich szybkiej reakcji zależy bezpieczeństwo na terenie jednostki. Praca funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku monitorowego często jest niedoceniana, jest jednak kluczowym i niezbędnym ogniwem dla dobrego funkcjonowania każdego zakładu karnego i aresztu śledczego.

Osadzonego można umieścić w celi monitorowanej ze względów bezpieczeństwa lub medycznych. Jego zachowanie podlega wtedy ciągłej obserwacji. Są to na przykład sytuacje gdy osadzony  stwarza zagrożenie dla własnego życia lub może być niebezpieczeństwem dla innych. Przebywając w celi  monitorowanej każdy jego krok i ruch obserwowany jest przez funkcjonariuszy, którzy w razie potrzeby mogą zaalarmować dowódcę zmiany czy oddziałowego, tak aby mogli oni podjąć odpowiednie działania.

Koncentracja i spostrzegawczość

Praca operatora monitoringu bywa niedoceniana. Często traktuje się ją z przymrużeniem oka. Wiele osób uważa, że nie wymaga żadnego wysiłku, przypomina oglądanie telewizji, jest nudna i monotonna. Nic bardziej mylnego. Praca ta jest bardzo specyficzna i wymaga określonych predyspozycji. Dobry operator musi być zarazem świetnym obserwatorem i osobą, która przez długi czas może pozostawać w dużym skupieniu, zachowując zdolność do błyskawicznej reakcji w odpowiedzi na sytuację rozgrywającą się na monitorach. Środowisko pracy operatora zmusza do selekcjonowania i wyboru informacji kluczowych. Aby zidentyfikować odpowiednie zdarzenie, funkcjonariusz musi je wyodrębnić spośród wielu innych. Wymaga to dobrej znajomości celu obserwacji oraz dużej wrażliwości na pojedyncze wskazówki mogące świadczyć o konieczności podjęcia reakcji. Dlatego służba na stanowisku monitorowego trwa nie dłużej niż 2 godziny, po tym czasie funkcjonariusz kierowany jest do innych zadań. Obrazy z monitoringu mogą przedstawiać zarówno celę wieloosobową, w której analizie musi być poddane zachowanie kilku osadzonych równocześnie jak i izolatkę gdzie przebywa tylko jedna osoba, która na dodatek większość czasu przesypia.  W obu przypadkach obserwator narażony jest na nienaturalny stan zbyt dużej lub zbyt małej ilości bodźców. Pojawia się znużenie, monotonia i zagrożenie związane z procesami habituacji czyli przystosowaniem do obserwowanych lokalizacji, ignorowaniem informacji kluczowych lub poszukiwaniem stymulacji poza monitorami.

By było bezpieczniej

Skuteczny system monitoringu to taki, w którym występuje równowaga pomiędzy ludźmi a technologią. Czynnik ludzki odgrywa tak samo ważną rolę, jak technologia wykorzystywana do prowadzenia obserwacji. Dlatego jednostki penitencjarne wyposażane są w nowoczesny system monitoringu, tworzy się także specjalnie wyodrębnione pomieszczenia, w których znajdują się monitory tak aby maksymalnie zwiększyć komfort pracy funkcjonariuszy. Nowoczesne technologie mają pomagać w pracy funkcjonariuszom ale przede wszystkim mają przyczyniać się do zwiększenia poziomu ich bezpieczeństwa.  W otoczeniu, w którym łatwo o konflikty, agresywne i autoagresywne zachowania osadzonych, dodatkowe środki ochrony jak monitoring i czujne oko kolegi są po prostu bezcenne. 

tekst: kpt. A.Czajczyk
Zdjęcia: zasoby OISW Kraków

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej