Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie to kolejna instytucja, która weźmie udział w organizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”. W dniu dzisiejszym (18.09.2019r), Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy.

płk. Włodzimierz Więckowski oraz Małgorzata Boryczko podpisali porozumienie o współpracy dotyczące przeprowadzenia przez funkcjonariuszy krakowskiej Służby Więziennej szkolenia dla pracowników PINB w Krakowie z zakresu umiejętności radzenia sobie z agresywnym petentem. W ramach porozumienia planowane jest przeprowadzenie dwóch szkoleń, w których łącznie udział weźmie 50 osób.  

Funkcjonariusze Służby Więziennej posiadają wiedzę teoretyczną, wykształcone przez lata metody działania, a przede wszystkim wieloletnią praktykę w  pracy z trudnym petentem oraz osobami roszczeniowymi okazującymi często werbalną i niewerbalną agresję. Celem szkolenia jest podzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami instytucji, których pracownicy, również z uwagi na wykonywane zadania mogą być narażeni na wrogie czy agresywne zachowania.

Jak rozładować stres wynikający z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym petentem? Jak prowadzić rozmowę w sytuacji zetknięcia się z agresorem? Jak działają techniki relaksacyjne? -  to tylko niektóre z zagadnień jakie poruszane będą podczas warsztatów. Składające się z kilku modułów szkolenie nastawione jest na nabycie praktycznych umiejętności. Funkcjonariusze z krakowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej pokażą jak zaprojektować bezpieczne miejsce pracy oraz jak obronić się przed ewentualną agresją fizyczną ze strony napastnika.

Kampania społeczna „Bezpieczni w służbie i pracy” realizowana jest przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w całej Polsce. Biorą w niej udział pracownicy społeczni, kuratorzy, urzędnicy państwowi i samorządowi. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie to kolejna instytucja, która dołączy do udziału w naszej kampanii.

tekst: kpt. Anna Czajczyk
zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej