Krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej otrzymała ponad 900 wielopanelowych testów do wykrywania narkotyków. Zostaną one wykorzystane do badania osadzonych, których zachowanie wskazuje na możliwość pozostawania pod wpływem środków odurzających.

Wielopanelowe testy do wykrywania narkotyków są testami immunologicznymi do jakościowej detekcji różnych narkotyków w ludzkim moczu. Są one wrażliwe na takie substancje jak choćby amfetamina, marihuana czy kokaina. Z uwagi na prostą procedurę wykonywania testu, wysoką skuteczność oraz krótki czas oczekiwania na wynik stały się one najbardziej akceptowalną metodą na badanie obecności narkotyków w moczu.

Osadzeni nierzadko podejmują próby nielegalnego wniesienia środków odurzających i substancji psychotropowych na teren jednostek penitencjarnych. Zdarza się, że narkotyki próbują przemycić także ich rodziny na przykład podczas widzeń. Funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie realizują działania profilaktyczne zapobiegające takim zdarzeniom. W tym celu wykonuje się chociażby kontrole osadzonych, cel czy miejsc w których przebywają. Jeśli zachowanie osadzonego jest niepokojące i wskazuje na możliwość pozostawania pod wpływem narkotyków, funkcjonariusze mogą przeprowadzić badanie na obecność środków odurzających w organizmie. Testy, które trafiły do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie zostaną wykorzystane przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej SW podczas kontroli w aresztach śledczych i zakładach karnych. Wystarczy jedynie 5 minut aby sprawdzić czy dany osadzony jest pod wpływem narkotyków.

Kilkanaście tysięcy testów zakupionych przez Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu trafiło do wszystkich okręgowych inspektoratów w Polsce.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej