W minioną niedzielę odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy i cywilów tworzących tajne struktury państwa polskiego podczas II wojny światowej. W krakowskich obchodach 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego udział wzięli także funkcjonariusze Służby Więziennej.

Uroczystości  organizowane przez wojewodę małopolskiego, dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewódzką Radę Kombatancką rozpoczęły się mszą świętą w katedrze na Wawelu. O godz. 12:00 na placu Matejki, odbyła się druga część uroczystości. Po wystąpieniach przedstawicieli władz państwowych i organizatorów, delegacje złożyły kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Jak podkreślał w swoim przemówieniu wojewoda małopolski Łukasz Kmita „ … To niezwykła chwila móc przypomnieć niesamowity trud i wysiłek Polaków włożony w morderczą walkę o odzyskanie utraconej wolności. Tragiczne wydarzenia września 1939 roku doprowadziły do faktycznego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej. Nie przyczyniły się jednak do rezygnacji Polaków z walki o niepodległość Ojczyzny. Zapoczątkowały jedynie jej inną formę - formę konspiracyjną...”.

W niedzielnych obchodach uczestniczyli kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, samorządu, służb mundurowych, delegacje korpusu dyplomatycznego, poczty sztandarowe i przedstawiciele środowisk patriotycznych. Krakowską Służbę Więzienną reprezentował ppłk Stanisław Kotula – Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie.

Zdjęcia: IPN Kraków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej