Każdego dnia, z jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego, wyjeżdżają pojazdy konwojowe transportujące osadzonych do sądu, na terapię lub do zakładu karnego w którym mają odbywać karę. Za sprawne i efektywne zarządzanie flotą samochodową w Służbie Więziennej odpowiadają funkcjonariusze służby transportowej. Tylko w minionym roku, w okręgu krakowskim, samochody konwojujące skazanych zrobiły ponad 533 tys. km - to ponad 13 okrążeń kuli ziemskiej.

Do odpowiedniej jednostki

Powodów z jakich osadzeni są zgłaszani do transportu jest bardzo wiele. Najwięcej jest przejazdów po decyzji komisji penitencjarnej do odpowiednich jednostek w celu odbywania kary. Każdemu nowoprzyjętemu skazanemu nadaje się podgrupę kwalifikacyjną określającą typ i rodzaj zakładu karnego, w którym ma odbywać karę. Jest to na przykład zakład karny typu zamkniętego, półotwartego lub otwartego. Czasami zdarza się, że na terenie jednostki znajdują się wszystkie te oddziały, jeśli nie, osadzony zostaje zgłoszony do transportu i przewieziony do zakładu karnego zgodnego z klasyfikacją. Podczas odbywania kary skazany może zostać awansowany do jednostki typu półotwartego lub z uwagi na złe zachowanie zdegradowany z jednostki o mniejszym stopniu zabezpieczenia do zakładu karnego typu zamkniętego. Taka decyzja także najczęściej wiąże się z koniecznością przetransportowania.

Na terapię i do szkoły

Kolejną grupą są transporty osadzonych na czynności procesowe. W przeważającej części realizowane są one przez Policję, zdarza się jednak, że wykonują je funkcjonariusze Służby Więziennej. Inna grupa to m.in. transporty w celach terapeutycznych na odpowiednie oddziały np. leczenia uzależnień, związane z podjętą nauką lub na badania psychologiczne do ośrodka diagnostycznego. Jeśli psycholog rozpozna u skazanego uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub zachodzi konieczność odbywania kary w specjalnym oddziale terapeutycznym osadzony jest transportowany na określony czas do jednostki w której znajduje się taki oddział. W okręgu krakowskim terapia dla uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu, terapia narkotykowa prowadzona jest w areszcie śledczym w Kielcach. Ostatnia grupa to czynności związane z ochroną zdrowia – głównie leczenie i rehabilitacja. Osadzeni kierowani są na konsultacje lub zabiegi medyczne do zewnętrznych placówek służby zdrowia, konwoje te realizowane są przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Nowoczesne pojazdy

W 2018 roku, do jednostek okręgu krakowskiego przetransportowano ponad 6 tys. osadzonych, wytransportowano z nich niespełna 6,5 tys osób. Wszystkie transporty realizowane są odpowiednio dostosowanymi pojazdami. W okręgu krakowskim są to 3 duże więźniarki mieszczące ponad 20 osadzonych oraz 14 małych samochodów operacyjno – konwojowych. Każdy samochód ma odpowiednio wydzielone przedziały dla konwojentów, osadzonych oraz miejsce do transportu ich rzeczy osobistych. Samochody wyposażone są także w odpowiednie urządzenia dodatkowe takie jak: sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym, łączność bezprzewodowa, kamery i monitory. W ramach realizowanej ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej, nasze jednostki dokonały zakupu oraz wymiany taboru samochodowego. Już tylko nieliczni pamiętają stare Nysy i Lubliny, którymi w przeszłości transportowano osadzonych. Obecnie są to nowoczesne, komfortowe samochody zapewniające najwyższe bezpieczeństwo zarówno dla funkcjonariuszy jak i osadzonych.

Tekst: kpt. Anna Czajczyk
Zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej