14 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony w 2000 r. z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Celem nadrzędnym jest budowanie świadomości jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy i promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, to inicjatywa zasługująca na szczególną uwagę, ponieważ chodzi w niej o najwyższe wartości – zdrowie i życie ludzkie. Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia, czyli proste, natychmiastowe zabiegi, mające na celu ratowanie ludzkiego zdrowia i życia, za pomocą ogólnodostępnych środków. Należy pamiętać, że w każdej chwili każdy z nas może stać się ofiarą wypadku i potrzebować pilnej pomocy, która nierzadko decyduje o przeżyciu. To, co hamuje wiele osób przed jej udzieleniem to lęk związany z popełnieniem błędu, który często wynika po prostu z braku wiedzy. W ten sposób właśnie narodziła się idea Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, podczas którego promowane są zachowania, których każdy z nas powinien się wyuczyć. Im więcej praktyki – tym mniejszy stres w zderzeniu z rzeczywistym wypadkiem. Należy zaznaczyć, że udzielanie pierwszej pomocy jest nie tylko moralnym, ale również prawnym obowiązkiem każdego świadka zdarzenia. Za jej nieudzielenie w sytuacji, gdy jest to możliwe (bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (art. 162. KK).


Tekst: mł. chor. Iwona Szymańska
Zdjęcia: kpt. Zbigniew Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej