W dniu 16.02.2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wizytował Oddział Zewnętrzny w Dobrowie na terenie którego będzie rozbudowa hali produkcyjnej, gdzie przy produkcji okien zatrudnienie znajdzie ponad 40 skazanych.

Dyrektor Generalny wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Koszalinie ppłk. Piotrem Warenikiem oraz kierownictwem Aresztu Śledczego w Koszalinie spotkali się z inwestorem zewnętrznym, który od 9 lat współpracuje z Koszalińską Służbą Więzienną. Rozbudowa hali została dofinansowana ze środków Fuduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. I. Wojtalik-Loranc

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej