Cieszy oko postęp prac w nowym budynku szkoleniowym na potrzeby psów więziennych. Po wakacjach w Czarnem oddany zostanie obiekt z prawdziwego zdarzenia.

Zakład Karny w Czarnem to miejsce wyjątkowe na mapie penitencjarnej Polski. W jego strukturach funkcjonuje, bowiem jedyny w kraju Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych. To właśnie tu od 1979 r. zjeżdżają się z całej Polski funkcjonariusze z czworonogami, by szkolić je   do wykrywania narkotyków bądź wykonywania zadań patrolowo-obronnych w jednostkach penitencjarnych. Powstający właśnie obiekt ma być gotowy do października. Nikt nie ma wątpliwości, że będzie, czym się pochwalić.  Nowoczesny budynek posiadać ma boksy dla psów z wybiegami na zewnątrz, pomieszczenia do prowadzenia zajęć praktycznych, do kąpieli czworonogów, magazynowania sprzętu czy karmy, a także gabinet weterynaryjny. Inwestorem jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie. Za wykonanie prac odpowiada natomiast firma „Pomet” z Wronek.

Co warte podkreślenia, tworzenie nowej bazy do prowadzenia zajęć nie spowodowało zawieszenia kursów i szkoleń. Cały czas są one realizowane dzięki kreatywności i operatywności pani kierownik i podległych jej instruktorów. - Szkolenie psa patrolowo-obronnego trwa 12 tygodni, podczas których zwierzę wraz z opiekunem uczą się współpracy, służby patrolowej, pokonywania torów przeszkód a także pościgów za zbiegami, obrony i ataku – informuje mjr Małgorzata Kulig, kierownik DSPiTPS. - Szkolenie psów specjalnych do wyszukiwania i wskazywania narkotyków trwa dłużej, gdyż 16 tygodni. Zwierzęta uczą się rozpoznawać zapachy narkotyków i substancji zabronionych, kojarzenia zapachów, kontrolowania pomieszczeń, paczek i korespondencji, które trafiają do jednostek penitencjarnych, pojazdów, osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego jak również osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki. Nie są jednak zwolnione z ćwiczeń z zakresu posłuszeństw oraz na torach przeszkód.

Przewodnicy psów podczas kursów w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych zdobywają wiedzę z zakresu tresury i wykorzystania psów w działaniach ochronnych jednostki, organizowania i przeprowadzania tresury doskonalącej w jednostkach macierzystych oraz kynologii i dobrostanu zwierząt. Po zakończeniu szkolenia psy odbywają służbę w przydzielonych zakładach karnych i aresztach śledczych.

Tekst: mjr Robert Trembowelski

Zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej