W dniu 12 kwietnia 2018 r. z Magazynu Okręgowego Uzbrojenia w Zakładzie Karnym w Wierzchowie wydane zostały środki ochrony i uzbrojenie wraz z oporządzeniem dla funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Słupsku.

Funkcjonariusze odebrali przydzielone środki ochrony, czyli kamizelki ochronne, ochraniacze wrażliwych części ciała oraz kaski ochronne. Ponadto odbył się także odbiór uzbrojenia w postaci strzelb powtarzalnych kal. 12 Mossberg Model 53693 i Model 50673, a także 40 mm wyrzutników pocisków niepenetracyjnych GL-06, oporządzenia do nich oraz amunicji pistoletowej i niepenetracyjnej.

Powyższe wyposażenie zostało zakupione w ramach Ustawy o ustanowieniu programu o modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 i jest przeznaczone do użytku bieżącego, w trakcie realizacji codziennych czynności służbowych. Nowoczesne uzbrojenie i środki ochrony w znaczący sposób wpłyną na poprawę warunków służby i wzrost bezpieczeństwa, co jest jednym z zasadniczych założeń przytoczonej powyżej ustawy.

 

Tekst: por. Dorota Zwolańska

Zdjęcia: mjr Przemysław Groński, por. Dorota Zwolańska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej