“Nikt nie rodzi się przywódcą. Ktoś musi ci powiedzieć, jak pracować, mówić i ogólnie rzecz biorąc - działać. Potrzebujesz mentora.” Lee IacoccaLido Anthony

Szkolenie jest planowanym i systematycznym procesem zmian w zachowaniu pracownika, umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do właściwej realizacji zadań i zaspokojenia potrzeb personalnych organizacji.

Kierunki zmian

- przejście od nauczania do kształcenia kadry (równie ważne jest wspomaganie uczenia się, samodzielnego pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności);

- upraktycznienie szkolenia realizowanego w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej (zmiana metodyki prowadzenia zajęć i organizacji szkolenia);

- wprowadzenie modułowego systemu szkolenia zawodowego stanowiącego zintegrowany system przyswajania wiedzy i zdobywania umiejętności podzielonego na część unitarną i specjalistyczną;

- przyśpieszenie i ułatwienie zdobywania wymaganej wiedzy i umiejętności specjalistycznych;

- położenie większego nacisku na wagę i zwiększenie częstotliwości doskonalenia zawodowego.

Wprowadzone zmiany

- wprowadzenie wstępnej adaptacji zawodowej;

- zastąpienie opiekuna mentorem;

- zmiana programu i wydłużenie kursu przygotowawczego;

- zapewnienie jednolitej bazy wiedzy wymaganej do zdobycia w ramach szkolenia wstępnego;

Mentoring, doradztwo – partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. […] Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.*

* S. Karwala, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, WSB-NLU 2007, s. 67

Zadania mentora

Zadaniem mentora jest udzielanie funkcjonariuszowi pomocy, dzięki której może on poczynić znaczny postęp w poznaniu wiedzy zawodowej zawartej w programie szkolenia, poziomie przeszkolenia lub sposobie myślenia i realizacji swoich obowiązków służbowych. Taki model szkolenia nowoprzyjętych funkcjonariuszy przez wyszkolonych w tym celu mentorów z powodzeniem jest już realizowany w jednostkach organizacyjnych SW, na podstawie przepisów wewnętrznych wprowadzonych przez Dyrektora Generalnego SW. Model szkolenia nowoprzyjętych funkcjonariuszy przez mentorów okazał się o wiele bardziej skuteczny i został zarówno dobrze przyjęty przez kandydatów do służby, jak i przez ośrodki szkolenia, gdyż stopień przygotowania kandydatów okazał się o wyższy niż w dotychczasowym modelu.

"Mentor - prestiż czy syzyfowa praca"

"Pełniąc funkcję mentora praktycznie od początku można zauważyć pewien progres w odbiorze tej roli wśród innych funkcjonariuszy. W obecnej chwili, gdzie w Czarnem praktycznie cały czas przyjmowani są funkcjonariusze, mentoring staje się naturalnym elementem służby, co przekłada się na pozytywny odbiór mentorów jak i funkcjonariuszy objętych mentoringiem, którzy uzyskują zadowalające wyniki na kursach przygotowawczych. Taka sytuacja sprzyja kreowaniu pozytywnego wizerunku i dobrej atmosfery, co przekłada się w moim odczuciu na prestiżową rolę mentoringu." - mł. chor. Mariusz Wróbel

"Moim zdaniem mentor to osoba ważna i potrzebna w rzeczywistości SW :-). Funkcjonariusz ,który zaczyna pracę czuje się mniej zdezorientowany i łatwiej mu zrozumieć zawiłości tej niełatwej pracy. Mentor ma więc odpowiedzialne zadanie rzetelnego poprowadzenia osoby mentorowanej, jeśli zrobi to z zaangażowaniem to będzie miał satysfakcję z wykonanej pracy. Ale bycie mentorem to też odpowiedzialność za nową osobę i czasami podejmowanie trudnych decyzji. Myślę, że ta funkcja spełnia swoją rolę. Dla mnie bycie mentorem to prestiż. - mł. chor. Jolanta Czarnecka

"Gdy sama zostałam mentorem okazało się, że wiedza i doświadczenie, to nie wszystko. Ważna jest również osoba, której mentorem zostałam. Jej chęć nauki, gotowość do przyswojenia praktycznej wiedzy, umiejętności interpersonalne oraz odpowiedzialność za swój rozwój osobisty. Dla mnie bycie mentorem to prestiż, ale bez udziału drugiej osoby może się okazać syzyfową pracą." - kpt. Małgorzata Ruhnke

"Nawet najlepsze przekazanie wartościowej wiedzy bez potwierdzania jej własną postawą będzie jałowe i nieefektywne. W takich przypadkach działania mentora będą tylko syzyfową pracą, a ewentualne poczucie prestiżu będzie bliższe narcyzmowi." - st. sierż. sztab. Edward Zdun

 

Tekst: mjr Magdalena Obrębska

Rozmiar: 7.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej