W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.

Z dniem 25 kwietnia 2018 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk. Marka Berga.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał płk Grzegorz Fedorowicz - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w obecności płk. Piotra Warenika Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

ppłk Marek Berg do służby został przyjęty z dniem 16 października 1990 roku na stanowisko strażnika działu ochrony. Od 01 kwietnia 2015 roku, obejmował stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie a od dnia 03 października 2017 roku był na stanowisku dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem.

Rozmiar: 4.1 MB
Rozmiar: 4.0 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej