Kiedyś Święto Zmarłych obchodzone było 13 maja.

Historia Święta Zmarłych

Tradycja rzymskokatolickiego Święta Zmarłych sięga korzeniami IV w., kiedy to papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytny pogański Panteon. Świątynię przerobiono na kościół Matki Bożej Męczenników i składano tam relikwie. Co roku 13 maja oddawano cześć męczennikom. W VIII w., papież Grzegorz III przeniósł święto na 1 listopada, a w 837 roku papież Grzegorz IV zarządził, aby ten dzień poświęcony był nie tylko męczennikom ale wszystkim świętym kościoła katolickiego. W Polsce tradycja odwiedzania cmentarzy zaczęła się tworzyć w XII wieku.

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

Dzień kiedy jedziemy na groby swoich bliskich, znajomych. Dzień kiedy zapalamy znicze, odmawiamy modlitwy.

Na kilka dni przed świętem porządkujemy groby swoich bliskich.

Wzorem lat ubiegłych wychowawcy angażują osoby odbywające karę pozbawienia wolności w jednostkach okręgu koszalińskiego do prac porządkowych przed świętem 1 listopada. W tym roku grupa skazanych z Zakładu Karnego w Starem Bornem w ramach programu readaptacji społecznej skazanych „Pamięć, szacunek zmarłym” posprząta cmentarz w miejscowości Drzewiany. Zgrabią liście oraz wyczyszczą opuszczone nagrobki. Z Zakładu Karnego w Koszalinie systematycznie, jeden raz w tygodniu począwszy od 7 października przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej skazani porządkują Cmentarz Miejski. Akcja ta wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez jednostkę penitencjarną. Idea ta była już przedmiotem realizacji w latach ubiegłych, kiedy osadzeni systematycznie uczestniczyli w programie „Pamięć i Tożsamość” realizowanym również we współpracy z PGK Koszalin. Celem programu było pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie szacunku dla miejsca pochówku zmarłych, porządkowanie terenów i wykonywanie prac rewitalizacyjnych na terenie nekropolii. Osoby odbywające karę w Zakładzie Karnym w Czarnem jak co roku przed dniem wszystkich świętych będą pomagać w pracach porządkowych na terenie cmentarzy oraz kościołów miasta i gminy Czarne. Również w Areszcie Śledczym w Koszalinie i OZ Dobrowo wychowawcy angażują osadzonych do pomocy w porządkowaniu cmentarzy. W dniach 28 – 30 października będzie porządkowany cmentarz w Koszalinie i Dobrówku.

Dzień Wszystkich Świętych a Zaduszki

Dzień Wszystkich Świętych nazywany jest czasami błędnie Świętem Zmarłych, choć upamiętnieniu zmarłych służy przede wszystkim 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny.

 

 

Tekst: I.Wojtalik-Loranc

Zdjęcia: archiwum jednostek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej