Palenie tytoniu uznane zostało przez WHO (World Health Organization) za chorobę wywołaną uzależnieniem od nikotyny, jest ona przewlekła i przebiega z wieloma nawrotami.

Umieralność na nowotwory płuc, czyli chorobę występującą praktycznie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce jednym z najwyższych poziomów na świecie.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym również w środowisku więziennym, niestety znaczna część osadzonych jest uzależniona od palenia papierosów i w sposób bierny poddaje się nałogowi, nie wykazując chęci zmiany postawy.

W jednostkach penitencjarnych wychowawcy oraz psycholodzy z tej okazji organizują różnego rodzaju oddziaływania aby uświadomić osobom używającym wyroby tytoniowe jaki wpływ na ich zdrowie ma nikotyna.

W Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku powstał autorski program resocjalizacji pn. „Pokonać Smoka”, który w swoich założeniach programowych odnosi się do osób uzależnionych od nikotyny. Oddziaływania w ramach programu skierowane zostały do wszystkich osadzonych, chętnych wziąć w nim udział, bez ograniczeń wiekowych. Skazani poprzez uczestnictwo w programie dowiadywali się min. tego, że nikotyna występująca we wszystkich odmianach tytoniu jest narkotykiem, a palenie tytoniu, nawet przejściowe, może pociągać za sobą nieodwracalne skutki zdrowotne.

W oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Koszalinie powstał program „Nie palę”, motywujący do rzucenia palenia. Istotą programu jest przekazanie negatywnych konsekwencji palenia nikotyny i umożliwienie wzmocnienia motywacji do zaprzestania palenia oraz strategii konstruktywnego radzenia sobie z przykrymi objawami odstawienia nikotyny i przygotowanie do utrwalenia abstynencji od nikotyny. Podczas trwania zajęć oraz po ich ukończeniu, skazani nabywają przeświadczenia, że niepalenie jest powodem do dumy z przezwyciężenia nałogu, który ich ogranicza, a także powoduje straty finansowe i zdrowotne, poznają podstawowe korzyści wynikające z zaniechania palenia:

• W ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;

• W ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;

• W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;

• Rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;

• W okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;

• Piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Bez Tytoniu, które przypada w dniu 31 maja przypomnieć należy, że Święto obchodzone jest od 1987r. i ma przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i zachęcać ich do wizyt u lekarzy specjalistów.

Tekst: kpt. Marta Milczarek - AŚ Słupsk

Zdjęcia: kpt.Mirosław Wilman - ZK Koszalin

Rozmiar: 1.6 MB
Rozmiar: 1.5 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej