We wszystkich jednostkach okręgu katowickiego już po raz czwarty rozpoczęła się charytatywna akcja wielkanocnej pomocy „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach”. Funkcjonariusze Służby Więziennej oddają żywność, artykuły szkolne i inne środki pierwszej potrzeby dla ubogich Polaków mieszkających na Ukrainie.

Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Bytomiu i Bytomską Radą Seniorów prowadzi akcję wielkanocnej pomocy „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach”. Tegoroczna akcja jest skierowana przede wszystkim do dzieci, osób starszych, chorych  i samotnych. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzona jest wśród mieszkańców naszego regionu zbiórka trwałych produktów spożywczych i słodyczy, artykułów szkolnych i innych drobnych upominków, mogących  wzbogacić świąteczne paczki dla uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie i ubogich seniorów. Funkcjonariusze Służby Więziennej biorą w tym aktywny udział już od kilku lat.
Zebrane produkty żywnościowe, artykuły papiernicze i przybory szkolne można przekazać do dnia  3 kwietnia 2019r. do OISW Katowice, skąd zostaną przewiezione do Organizatora akcji w Bytomiu.

tekst i zdj.: mjr Justyna Siedlecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej