Rok 2019r. jest obchodzony w Służbie Więziennej jako rok jubileuszowy, w związku ze 100 - leciem powołania formacji w II Rzeczypospolitej. Z tej okazji Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński organizuje konferencję, która ma stać się przyczynkiem do podsumowania stulecia działalności więziennictwa i refleksji nad jego stanem aktualnym.

16 września w godz. 10.00-13.00 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbędzie się Konferencja Służby Więziennej pn.„100 lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania.”


W konferencji weźmie udział  m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Michał Wójcik. Służbę Więzienną będą reprezentować Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński.  Wykład inauguracyjny „Służba Więzienna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” wygłosi prof. Czesław Kłak.

 

Konferencja

„100 lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania.”

Katowice, 16 września 2019 r.

 

9.15 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji.

(Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,Katowice)

10.00 – 10.05 „Służba Więzienna” – projekcja filmu.

10.05 – 10.30 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji.

dr Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

10.30 – 10.45 Wręczenie odznaczeń resortowych.

10.45 – 11.05 Wykład inauguracyjny „Służba Więzienna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.”

prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak - sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy

11.05 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 11.50 „Bezpieczeństwo, resocjalizacja, humanitaryzm - współczesność polskiego więziennictwa”.

płk Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego w CZSW

11.50 – 12.10 „Program Praca dla więźniów szansą na skuteczną resocjalizację. Efekty wdrożenia programu w województwie Śląskim” .

płk Andrzej Baliński – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach

12.10 – 12.40 „Resocjalizacja w warunkach wolności dozorowanej – System Dozoru Elektronicznego”.

gen. Paweł Nasiłowski – pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. SDE, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w CZSW

12.40 – 13.00 „Program readaptacji społecznej - Akademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień Życia - Wiosna Możliwości ".

mjr Dorota Wyląg – Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu

13.00 – 13.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

dr Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej

płk Andrzej Baliński – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej