Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego wyróżnieni za współpracę w stulecie powołania polskiej kurateli sądowej. Podziękowania odebrali z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyny Frydrych.

24 września w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się konferencja "100-lecie polskiej kurateli sądowej - potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym". Podczas konferencji podziękowanie za współpracę w zakresie profilaktyki i resocjalizacji odebrali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński, Dyrektor ZK Zabrze mjr Dorota Wyląg oraz specjaliści OISW Katowice - mjr Justyna Siedlecka i mjr Przemysław Stęczniewski.

Wspólna praca

Podczas konferencji głos zabrał mjr Przemysław Stęczniewski, specjalista ds penitencjarnych. W panelu dotyczącym współpracy instytucjonalnej omówił obszary dotychczasowych działań podejmowanych wespół z kuratorami sądowymi. To nie tylko wspólne programy readaptacji społecznej więźniów, wymiana dobrych praktyk podczas szkoleń i seminariów oraz działania służące przygotowaniu skazanych do opuszczenia jednostek penitencjarnych. Kuratorzy są także beneficjentami naszej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”.

Dopełnieniem jego wystąpienia było omówienie roli tzw. kuratora penitencjarnego przez pełniących tę funkcję od wielu lat kuratorów zawodowych z SR Bytom i SR Sosnowiec.

Konferencja dowiodła o dużej roli współpracy obu środowisk w realizacji celu, jakim jest readaptacja społeczna więźniów i zapobieganie ich powrotowi do przestępstwa.

 

tekst i zdj.: mjr Justyna Siedlecka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej