4 września 2017 roku w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika odbyła się kolejna konferencja edukacyjna. W tym roku przedmiotem edukacji historycznej skazanych jest antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce.

Skierowana była dla koordynatorów projektu pn. "Dziedzictwo Pokoleń" realizowanego w ramach współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach z Oddziałowym  Biurem  Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Konferencja zainaugurowała VII już edycję projektu, którego celem jest m.in. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności. Tegoroczna problematyka poświęcona jest antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu w Polsce w latach 1944 -1956.

W zakresie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych,  funkcjonariusze Służby Więziennej przeprowadzą we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu katowickiego zajęcia skierowane dla skazanych,  dotyczące omawianej problematyki. W ramach realizacji projektu przewidziano również prezentację wystawy przedstawiającej m.in. losy Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”, sanitariuszki oraz łączniczki w oddziałach antykomunistycznej partyzantki.  

tekst i foto: mjr Przemysław Stęczniewski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej