Z okazji 101.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zakładzie Karnym w Zabrzu odbyła się uroczysta odprawa służbowa połączona z wręczeniem odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu katowickiego.

Uroczystości okręgowe rozpoczęły się mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, którą odprawił kapelan okręgowy ks. Tomasz Sękowski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Zabrzu. Po mszy św. uczestnicy przeszli do Zakładu Karnego w Zabrzu, gdzie odbyła się uroczysta odprawa służbowa.

Odznaczenia i awanse

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 401 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 83 oficerów i 51 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 43 odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, w tym złotą odznakę odebrał Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu, ppłk Jarosław Lenartowicz.

Ponadto 23 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej okolicznościową odznaką „100-lecia polskiego więziennictwa”. To szczególne odznaczenie zostało po raz pierwszy przyznawane w lutym 2019r. z okazji jubileuszu 100 - lecia powołania Służby Więziennej.

W uroczystości wzięli udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński wraz z kadrą kierowniczą jednostek penitencjarnych, Alina Nowak - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, pan Krzysztof Lewandowski - I zastępca prezydenta miasta Zabrze, przedstawiciele Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz instytucji współpracujących z Zakładem Karnym w Zabrzu.

W odprawie wziął udział poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, w składzie: sierż. Paweł Duda – dowódca pocztu, chor. Dariusz Urbanek – asysta pocztu, kpr. Krzysztof Leśniewski – sztandarowy.

Za codzienny trud i zaangażowanie…

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński w słowach skierowanych do funkcjonariuszy nawiązał do 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i podziękował więziennikom za codzienny trud oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu ppłk Dorota Wyląg podkreśliła, że wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych to jeden ze sposobów podziękowania tym, którzy walczyli o niepodległość.

,,… myślę, że Wasza postawa doceniona przez przełożonych, ciężka codzienna praca ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz pomoc tym, którzy się pogubili, to jedno z wielu podziękowań dla wszystkich tych, którzy walczyli o nasz piękny, ukochany kraj” – powiedziała ppłk Dorota Wyląg. Pewnie niejednokrotnie towarzyszy Państwu zmęczenie lub zniechęcenie, ale potraktujmy te gorsze dni jako chwilowe burze, w trakcie których musimy nauczyć się tańczyć w deszczu zachowując dumę z wykonywanego zawodu” – dodała.

Zabrze

Z uwagi na miejsce uroczystości nie zabrakło akcentów lokalnych, tak dla miasta charakterystycznych. Podczas uroczystości odbył się krótki koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, którzy wystąpili w patriotycznym repertuarze.

Głos zabrał również Pan Konrad Kołakowski reprezentujący Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, który przedstawił gościom historię Sztolni Królowa Luiza - jedynego obiektu z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Polsce i Europie, który znalazł się wśród laureatów Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2019 - najbardziej prestiżowego europejskiego wyróżnienia w dziedzinie europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz Kopalni GUIDO.

Zgromadzeni funkcjonariusze oraz goście mogli zapoznać się również z wystawą prac o tematyce niepodległościowej. Stworzyli je skazani w ramach konkursu zorganizowanego przez wychowawców z Zakładu Karnego w Zabrzu.

Trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce

W okręgu katowickim służbę pełni prawie 2,5 tys. funkcjonariuszy i ok. 200 pracowników cywilnych. To funkcjonariusze działów ochrony, wychowawcy, psycholodzy i terapeuci, kwatermistrze, pracownicy administracji, prawnicy, informatycy, lekarze i pielęgniarki. Większość z nich pracuje w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, których w śląskich jednostkach przebywa średnio ok. 7 tys.

Ich praca to dbanie o bezpieczeństwo obywateli, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i przywrócenie skazanych społeczeństwu m.in. poprzez pracę, terapię i naukę. To zadanie trudne, odpowiedzialne, bywające niebezpiecznym.

TV Zabrze

galeria zdjęć

tekst: mjr Justyna Siedlecka, ppor. Katarzyna Jabłońska

zdj.  ppor. Daniel Bazylewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej