Do ogólnopolskiej akcji społecznej szycia maseczek przyłączyła się również Służba Więzienna w Lublińcu. Skazane kobiety od kilku dni szyją maseczki dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i jego Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu od wielu lat wspomagają różne placówki publiczne organizując akcje charytatywne. Dlatego funkcjonariusze nie mogli pozostać obojętni również obecnie, w sytuacji epidemii. Powstała idea zaangażowania skazanych kobiet do szycia maseczek. Niemal w tym samym czasie dyrekcja Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu zwróciła się z pytaniem o możliwość wykonywania takich produktów przez osadzone, na rzecz podopiecznych placówki, w zamian za przekazanie potrzebnych (odpowiednich) materiałów. I tak w ramach zajęć kulturalno – oświatowych skazane rozpoczęły szycie. Wczoraj, 1 kwietnia, pierwsze 80 sztuk maseczek trafiło do ośrodka.

„Wszyscy jesteśmy zmotywowani do pracy, potrzebujemy jednak nowych partii materiałów, z których możemy uszyć maseczki – podkreśla zastępca dyrektora ZK Herby Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu , ppłk Iwona Wojewódka.

Dlatego administracja zakładu karnego czyni dalsze starania, aby pozyskać kolejne partie niezbędnych materiałów, dzięki którym maseczki będą mogły trafić do najbardziej potrzebujących.

tekst: kpt. Izabela Kapkowska, Łukasz Regner

zdj. Łukasz Regner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej