We wszystkich jednostkach okręgu katowickiego już po raz trzeci rozpoczęła się charytatywna akcja wielkanocnej pomocy „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach”. Funkcjonariusze Służby Więziennej zbierają żywność, artykuły szkolne i inne środki pierwszej potrzeby dla ubogich Polaków mieszkających na Ukrainie.

Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Bytomiu i Prezydentem Miasta Bytomia prowadzi akcję wielkanocnej pomocy „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach”. Tegoroczna akcja jest skierowana przede wszystkim do dzieci, osób starszych, chorych  i samotnych. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzona jest wśród mieszkańców naszego regionu zbiórka trwałych produktów spożywczych i słodyczy, artykułów szkolnych i innych drobnych upominków, mogących  wzbogacić świąteczne paczki dla uczniów polskich szkół sobotnich na Ukrainie i ubogich seniorów. Funkcjonariusze Służby Więziennej biorą w tym aktywny udział.
Zebrane produkty żywnościowe, artykuły papiernicze i przybory szkolne można przekazać do dnia 12 marca 2018r. do OISW Katowice, skąd zostaną przewiezione do Organizatora akcji w Bytomiu.

tekst i zdj.: mjr Justyna Siedlecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej