Śląska Służba Więzienna rozpoczyna kolejny ważny etap realizacji programu „Praca dla więźniów”. Dziś porozumienie w sprawie współpracy w zakresie poszukiwania przedsiębiorców w celu odpłatnego zatrudniania osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podpisali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny i Eugeniusz Budniok, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Business Centre Club.

Program „Praca dla więźniów” ruszył wiosną 2016r. Wówczas pracował co trzeci więzień odbywający karę pozbawienia wolności. Dzięki zmianom prawnym oraz intensywnej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej udało się zwiększyć zatrudnienie skazanych. Obecnie pracuje już ponad połowa osadzonych, a zatrudnienie w grupie osób zdolnych do pracy wynosi ok. 86 %.

Służba Więzienna i Business Centre Club

Porozumienie z BCC poszerza możliwości nawiązania współpracy z kolejnymi przedsiębiorcami dając szansę dotarcia do dużej liczby nowych potencjalnych kontrahentów, których zapoznamy z możliwościami i zyskami, jakie niesie ze sobą zatrudnienie osób pozbawionych wolności. W najbliższym spotkaniu z pracodawcami, jakie odbędzie się już za kilka dni, wezmą udział specjaliści ds. zatrudnienia osadzonych z OISW Katowice.

Szczegółowe zasady zatrudnienia osadzonych, w tym podstawy prawne zatrudnienia, warunki wynagradzania i miejsce pracy, określone zostaną w umowach zawieranych pomiędzy zainteresowanymi zatrudnieniem osadzonych przedsiębiorcami a dyrektorami konkretnych jednostek penitencjarnych. Przy wyborze rodzaju prac do jakich skierowani będą osadzeni, oprócz aspektu ekonomicznego, uwzględniana będzie także możliwość wpływu tego zatrudnienia na readaptację osadzonych poprzez pracę.

tekst i zdj. mjr Justyna Siedlecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej