O pierwszych kobietach w Służbie Więziennej mowa już w 1919r. W Dekrecie o tymczasowych przepisach więziennych z 8 lutego 1919r. czytamy: „Oprócz naczelnika więzienia, personel więzienny stanowią: starsi dozorcy, dozorcy, starsze dozorczynie, dozorczynie (…)”. A jak jest dziś, po 103 latach od tego dokumentu?

Ponad 20% osób zatrudnionych w śląskiej Służbie Więziennej to funkcjonariuszki. Kobiety pełnią służbę na każdym stanowisku, od działu ochrony po administrację i służbę zdrowia.  Wiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych.

Kobiety obecne są we wszystkich działach Służby Więziennej, najwięcej wśród psychologów, wychowawców, terapeutów, personelu medycznego i w działach administracyjnych. Pracują na wszystkich stanowiskach, także tych wymagających bezpośredniego kontaktu z więźniami. Prowadzą rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe i terapeutyczne, dokonują kontroli osób skazanych, kontroli cel mieszkalnych, uczestniczą w transportowaniu osadzonych, nadzorują pracę skazanych, leczą i wykonują czynności pielęgnacyjne.

Zajmują najwyższe stanowiska w Służbie Więziennej. Na Śląsku jedyna kobieta – dyrektor, kieruje Aresztem Śledczym w Bytomiu. Poza tym w więzieniach województwa śląskiego 2 kobiety pełnią funkcję zastępców dyrektorów ( w AŚ Bytom i ZK Jastrzębie – Zdrój).

Wszystkim Koleżankom, niezależnie od stażu i zajmowanego stanowiska składamy najlepsze życzenia. 

opr. mjr Justyna Siedlecka

zdj. archiwum OISW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej