Czy jesteśmy sobie potrzebni? A jeśli tak, to jak uczynić tę współpracę jeszcze skuteczniejszą? Kuratorzy zawodowi, przedstawiciele Fundacji Pomost i Błękitny Krzyż przyjęli zaproszenie dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju i wspólnie dyskutowali nad tym, jak jeszcze lepiej współpracować w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Dla wielu z przybyłych był to pierwszy kontakt z jednostką penitencjarną.

Wspólny cel

Służba Więzienna, kuratorzy zawodowi i przedstawiciele fundacji – wszyscy działamy na rzecz readaptacji społecznej skazanych. Nie zawsze jednak wiemy, jak możemy to robić wspólnie lub jak uczynić naszą współpracę lepszą i skuteczniejszą. Jastrzębski zakład karny ma wieloletnie doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami czy fundacjami o takim charakterze, jednak zawsze pozostaje otwarty na nowe możliwości wspólnej pracy resocjalizacyjnej.

Seminarium

Podczas spotkania była okazja do poznania specyfiki jastrzębskiego więzienia, stosowanych metod pracy i wymiany doświadczeń. Zebrani koncentrowali się na pomocy postpenitencjarnej. Dyskutowano nad tym, w jaki sposób do życia na wolności przygotowuje skazanych Służba Więzienna i jak ta pomoc może być kontynuowana już po odbyciu kary i opuszczeniu więziennych murów. Goście mogli zobaczyć zakład karny, pracę na oddziale terapeutycznym i film dokumentalny z realizacji autorskiego programu „Kochaj nie odrzucaj” pt. W Roli Ojca.

Kontynuacja

Spotkanie okazało się tak ważne, że jest już zapowiedź kolejnych działań. „Myślę, że to początek stałej wymiany, może organizacji wspólnej konferencji, po to, byśmy mogli siebie nawzajem edukować” – podsumowuje z-ca dyrektora mjr Joanna Bijok.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. Bartłomiej Sułkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej