Dziś na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rok obowiązywania programu "Praca dla więźniów".

W kwietniu 2016r. ogłoszono program „Praca dla więźniów”. Od tego czasu zintensyfikowano działania na rzecz promocji zatrudnienia wśród potencjalnych pracodawców oraz tych już pozyskanych do współpracy. Dyrektorzy jednostek penitencjarnych lub wyznaczeni przez nich funkcjonariusze odbyli ponad 200 rozmów i spotkań z pracodawcami, przedstawiając walory ekonomiczne i społeczne zatrudniania skazanych. W efekcie dyrektorzy podpisali 60 nowych umów o zatrudnienie, ponad 30 kolejnych aneksowano zwiększając liczbę pracujących. Powstało 400 nowych miejsc pracy.

W marcu ubiegłego roku pracowało ok. 32% skazanych, dziś ten wskaźnik wzrósł do prawie 42%. W praktyce oznacza to, że prawie 700 kolejnych skazanych zostało skierowanych do pracy.

Codziennie do pracy jest kierowanych niemal 2,8 tys. więźniów, z czego ok. 1,7 tys. pracuje nieodpłatnie. Skazani pracują nieodpłatnie m.in. przy pracach organizowanych przez organy administracji samorządowej i publicznej oraz na rzecz organizacji charytatywnych i Organizacji Pożytku Publicznego.

Dziś do pracy odpłatnej w okręgu katowickim kierujemy codziennie ponad 1tys. skazanych, o 200 więcej niż w roku ubiegłym. Ten 1 tys. skazanych ma możliwość spłacania swoich zobowiązań na dzieci czy innych zadłużeń.

W czasie ostatniego roku Służba Więzienna pozyskała kolejnego dużego kontrahenta – Pocztę Polską. W węźle ekspedycyjno – rozdzielczym w Zabrzu do pracy przy najcięższych pracach fizycznych, rozładunkowych skierowano ponad 40 skazanych z ZK Zabrze. Skazani pracują tam od lutego br.

Wzrost zatrudnienia skazanych to niewątpliwie efekt programu „Praca dla więźniów”, w ramach którego Służba Więzienna poszukuje nowych rozwiązań i możliwości współpracy zarówno z przedstawicielami samorządu terytorialnego, Organizacjami Pożytku Publicznego, jak i prywatnymi kontrahentami.

W okręgu katowickim przeważają zakłady karne typu zamkniętego i areszty śledcze. Dla skazanych, którzy nie mogą pracować za murami, np. dlatego że stwarzają zagrożenie społeczne, Służba Więzienna przygotowuje miejsca pracy na terenie jednostek.

Te potrzeby mogą w części zaspokoić planowane hale produkcyjne, które dałyby pracę min. 190 skazanym. Dodatkowo dyrektorzy na terenie jednostek penitencjarnych poszukują pomieszczeń, które można by było zaadoptować pod miejsca pracy skazanych, np. do prowadzenia pracy nakładczej, usługowej czy małej produkcji. Uruchomiono już takie miejsca w ZK Cieszyn, ZK Herby. Takimi pomieszczeniami dysponują także areszty w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach oraz ZK Racibórz i Wojkowice. Tu mogą zgłaszać się pracodawcy zainteresowani zlokalizowaniem swojej działalności na terenie jednostek penitencjarnych. W tej chwili wysiłki koncentrują się na poszukiwaniu kontrahentów, którzy chcieliby podjąć współpracę ze Służba Więzienną i przenieść swoją produkcję na teren jednostek – do hal produkcyjnych lub wydzielonych pomieszczeń.

Opr. mjr Justyna Siedlecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej