Ponad 100 nowych umów o zatrudnieniu skazanych, o 80% wzrost zatrudnienia odpłatnego więźniów w porównaniu z rokiem 2016, ponad 3 tys. osadzonych codziennie podejmujących pracę i jednopunktowy wskaźnik bezrobocia (6,8%) to bilans programu „Praca dla więźniów” na Śląsku.

Pracują i płacą alimenty

Od kwietnia 2016r. Służba Więzienna realizuje program „Praca dla więźniów”. W okręgu katowickim w tym czasie pracowało ok. 34 % skazanych. Dziś pracuje co drugi więzień. Wzrosło również zatrudnienie odpłatne skazanych, co przynosi wymierny zysk przede wszystkim tym, wobec których skazani mają obowiązek alimentacyjny - dzieciom. Tylko w 2017r. spłacono zobowiązania alimentacyjne w kwocie ponad 1 mln. 400 tys. złotych.

Nowe miejsca pracy, nowe możliwości

Służba Więzienna pozyskała do współpracy kilku dużych kontrahentów, którzy zatrudniają po kilkudziesięciu skazanych. To m.in. Poczta Polska i firma prywatna zajmująca się produkcją opakowań tekturowych. Skazani nie tylko pracują na rzecz więzień , w kuchni, magazynach czy warsztatach, ale również w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach wewnątrz murów jednostek. W 2017r. oddano do użytku 7 takich pomieszczeń (2 w AŚ Bytomiu i po jednym w AŚ Katowice, ZK Cieszyn, ZK Herby, ZK Jastrzębie Zdrój i ZK Racibórz), kolejne cztery są przygotowywane. Skazani składają tekturowe kratownice, montują elementy do sprzętu AGD i podzespoły do samochodów.

Hale produkcyjne coraz bliżej

Program „Praca dla więźniów” zakłada również budowę hal produkcyjnych wewnątrz zakładów karnych. Z sześciu, które są planowane ( w ZK Wojkowice z OZ Ciągowice, ZK Jastrzębie Zdrój, AŚ Sosnowiec, ZK Zabrze) – w 2017r. podpisano dwie umowy przedwstępne na budowę hal w ZK Wojkowice i ZK Zabrze. Znajda tam pracę osadzeni, którzy nie mogą pracować poza murami więzień. Będą produkować galanterię drewnianą oraz opakowania.

Tak dobry bilans zatrudnienia skazanych w 2017r. to efekt ogromnej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. To z jednej strony kilkaset rozmów z potencjalnymi kontrahentami, z drugiej - odpowiednia gospodarka i zarządzanie infrastrukturą jednostek. Skazanych trzeba też wyselekcjonować z grupy, przeszkolić, przygotować do zatrudnienia i kontrolować.

W efekcie osadzeni podnoszą swoje kwalifikacje, zarabiają środki na spłatę zadłużeń i zobowiązań finansowych, uczą się dyscypliny pracy i systematyczności. Część z nich, po odbyciu kary, znajduje zatrudnienie u dotychczasowych pracodawców. Inni dostają skuteczne narzędzie umożliwiające dobry start w nowe życie za murami.

tekst i zdj: mjr Justyna Siedlecka

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej