,,Jestem wdzięczny Panu Generałowi, że cały czas Służba Więzienna tak dobrze realizuje program ,,Praca dla więźniów”, Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, wszystkim funkcjonariuszom tu, na miejscu, którzy aktywnie zaangażowali się w to, aby  hale produkcyjne powstawały” – powiedział podczas konferencji prasowej w Zabrzu Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo, Pan Michał Woś.

16 grudnia 2020 roku w Zakładzie Karnym w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa związana z rozpoczęciem budowy hali produkcyjnej w ramach realizacji programu ,,Praca dla więźniów”.

W konferencji prasowej wzięli udział Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny, pani Alina Nowak - radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz ppłk Dorota Wyląg - Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu.

Program ,,Praca dla więźniów”

Zakład Karny w Zabrzu sukcesywnie realizuje rządowy program „Praca dla więźniów". Jego głównym celem jest szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa. Jednym z 3 filarów programu jest budowa hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych. W Zakładzie Karnym w Zabrzu właśnie rozpoczęła się budowa takiej hali, w której będą pracować skazani.

Nowa inwestycja

W hali o powierzchni 750 metrów kwadratowych początkowo zostanie zatrudnionych odpłatnie 60 skazanych, a w przyszłości nawet 90. Osadzeni po odpowiednim przeszkoleniu będą pracować przy produkcji stolarki otworowej. Dużym atutem jest to, że są to prace proste, które będzie mógł wykonywać praktycznie każdy osadzony zdolny do podjęcia pracy. Pozwoli to na zwiększenie liczby zatrudnionych skazanych, gdyż do pracy w hali będą kierowani osadzeni, którzy z różnych względów np. charakteru popełnionego przestępstwa czy uzależnienia nie mogą podjąć pracy poza terenem zakładu karnego.

Praca - efektywny środek resocjalizacji

Walor resocjalizacyjny pracy podkreślał Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. „Nie ma lepszej resocjalizacji niż praca. Ludzie, którzy trafiają do więzienia czasem pierwszy raz mają sposobność nauczyć się zawodu i ten zawód wykorzystać w praktyce. Pierwszy raz zarabiają pieniądze, są w stanie spłacić wszystkie zadłużenia, zobowiązania alimentacyjne, zadłużenia komornicze i pomagać swoim rodzinom”.

„Bardzo się cieszę, że nasze wysiłki przyniosły zamierzony efekt w postaci rozpoczęcia budowy hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu. Dzięki inwestycji duża grupa osadzonych zyska szansę na podjęcie pracy odpłatnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ praca jest jednym z najefektywniejszych i wymiernych środków oddziaływania w procesie resocjalizacji” – podkreśla ppłk Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu. „Uczy systematyczności, kształtuje poczucie odpowiedzialności oraz wywiązywania się z przydzielonych obowiązków. Można powiedzieć, że praca podczas odbywania kary to ,,trening” przygotowujący do życia na wolności. Nowe umiejętności pozwalają skazanym uwierzyć w siebie oraz w to, że mogą się zmienić i po opuszczeniu zakładu karnego poprawnie funkcjonować w społeczeństwie” – dodaje.

Zakończenie budowy hali jest planowane na jesień przyszłego roku.

Aktualnie skazani na Śląsku są zatrudnieni wewnątrz jednostek i pracują np. w warsztatach, kuchni, bibliotece oraz na rzecz kontrahentów zewnętrznych w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach. Takich pomieszczeń w ramach programu „Praca dla więźniów” w okręgu katowickim funkcjonuje 11. Skazani wykonują proste prace, jak składanie długopisów, kratownic do opakowań tekturowych, podzespoły w branży motoryzacyjnej czy pracują przy galanterii drewnianej.

#Resort Sprawiedliwości Pomaga

W odpowiedzi na sytuację pandemiczną w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od wielu miesięcy prowadzą wspólną akcję pod nazwą #ResortSprawidlwiosciPomaga, w ramach której skazani podczas zajęć resocjalizacyjnych szyją maseczki . Tylko w województwie śląskim przekazaliśmy ponad 130 tys. maseczek, które trafiły m.in. do śląskich policjantów, strażaków, rodzin górniczych, podopiecznych domów pomocy społecznej, hospicjów i mieszkańców naszego województwa.

Konferencja stała się również okazją do przekazania przez ministra Michała Wosia 5 tys. maseczek pani Sandrze Przednowek – Zając, prezes fundacji „PIASTUN - wyrównywanie szans” z Zabrza. Przekazanie odbyło się w obecności pani Aliny Nowak, radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. Maseczki trafią do domów opieki społecznej w Zabrzu i Gliwicach , podopiecznych fundacji, w tym seniorów ze Śląska.

W mediach:

TVP 3 Katowice

TV Zabrze

Radio Katowice

Radio eM

Nowiny Zabrzańskie

zabrze.com

24Zabrze

Gość.pl

tekst: por. Katarzyna Jabłońska, mjr Justyna Siedlecka

zdj. ppor. Daniel Bazylewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej