Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał z dniem 28 marca 2023 r. ppłk. Macieja Koniora na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach odbyła się dziś uroczysta odprawa służbowa. Rozkaz personalny dotyczący powołania ppłk. Macieja Koniora na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach odczytał Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Grzegorz Bajda.

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach płk Paweł Golanka pogratulował dyrektorowi Koniorowi awansu i życzył mu szczęścia penitencjarnego oraz wytrwałości w realizacji postawionych zadań. Jednocześnie zapewnił o gotowości podległych funkcjonariuszy do dalszej realizacji zadań na niezmiennie wysokim poziomie. Podziękował także dotychczasowemu Dyrektorowi Okręgowemu płk. Łukaszowi Górnemu, który dziś objął stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W odprawie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy inspektoratu, przedstawiciele związków zawodowych, kapelan okręgowy oraz kadra kierownicza śląskich jednostek penitencjarnych.

 

tekst: por. Ewa Pysz

zdjęcia: mjr Roman Malchrzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej