Ogłaszamy nabór na stanowisko mł. psychologa i mł. referentów działu kwatermistrzowskiego do ZK Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Termin składania podań do dnia 27 maja 2022 r.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej