W trzech śląskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych uzależnionych leczyło się w ubiegłym roku 386 skazanych, w tym 67 kobiet uzależnionych od narkotyków. Pozostali to mężczyźni – alkoholicy. Dla 157 z nich było to pierwsze leczenie odwykowe w życiu. Swoją terapię przechodzili pod okiem psychologów i terapeutów więziennych, z których zdecydowana większość to specjaliści terapii uzależnień lub certyfikowani psychoterapeuci.

Narkotyki

W okręgu katowickim funkcjonują trzy oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych. W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu (ZK Herby) skazane kobiety leczą się na oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych. To jedyny taki oddział dla skazanych kobiet – narkomanek w penitencjarnej Polsce. Oddział dysponuje 36 miejscami, a terapia trwa pół roku.

Alkohol

Pozostałe dwa oddziały - w Zakładzie Karnym w Wojkowicach i Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju prowadzą terapię dla alkoholików: recydywistów (ZK Jastrzębie – Zdrój – 31 miejsc) oraz młodocianych i pierwszy raz przebywających w warunkach izolacji (ZK Wojkowice – 26 miejsc). Tu podstawowy cykl terapii alkoholików trwa 3 miesiące, a praca polega przede wszystkim na edukacji i wzbudzaniu motywacji do abstynencji, rozwoju i zmiany.

Terapia

W oddziałach prowadzone są zarówno programy terapeutyczne w oparciu o grupy otwarte, rotacyjne, jak i dodatkowe oddziaływania, poza podstawowym programem terapeutycznym. I tak w zależności od oddziału są to np. trening asertywnych zachowań abstynenckich, trening relaksacyjny, zapobiegania nawrotom, radzenia sobie ze złością, warsztaty ruchowe, teatralne czy plastyczne.

Oddział

Praca w oddziale terapii uzależnień jest zasadniczo zbliżona do tej prowadzonej w placówkach wolnościowych. Odbywają się zebrania zespołu terapeutycznego, społeczności oddziału, prowadzona jest dokumentacja, a terapeuci podlegają superwizji.

Tekst i zdj. mjr Justyna Siedlecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej