Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa za więzienne mury wracają szkolenia zawodowe dla skazanych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do końca roku Służba Więzienna na Śląsku planuje przeprowadzić 51 kursów aktywizacyjno-zawodowych, dzięki czemu nawet kilkuset skazanych może zdobyć przydatne umiejętności zawodowe.

POWER - logo.jpg

Z POWER-em do pracy

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w 84,28% jest sfinansowany ze środków unijnych (EFS). Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Nowe umiejętności

Pierwsze kursy zaczęły się 20 lipca, m.in. w Areszcie Śledczym w Katowicach - kurs brukarza oraz w Zakładzie Karnym w Wojkowicach - kurs technologa robót wykończeniowych. Szkolenia odbywają się w małych grupach skazanych, w miarę możliwości na wolnym powietrzu, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Uczestniczący w kursach mają możliwość uzyskać umiejętności m.in. w branży remontowo-budowlanej, ale także kucharskiej, ogrodnictwa czy opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Nowa szansa

Dzięki szkoleniom skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, ale także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. kpt. Roman Malchrzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej