Dziś (22 września) na Górze św. Anny odbyły się uroczystości nadania sztandarów dwóm jednostkom okręgu katowickiego: Zakładowi Karnemu nr 1 w Strzelcach Opolskich i Zakładowi Karnemu w Głubczycach. W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski. Po mszy św. w Sanktuarium św. Anny, złożono kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, upamiętniając powstańców poległych w powstaniach śląskich.

Uroczystości  rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Wikariusza Generalnego Diecezji Opolskiej bp.Rudolfa Pierskały, który dokonał później także poświecenia sztandarów. 

Po mszy św. w Sanktuarium św. Anny, Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Maciej Konior, Przewodniczący NSZZFiPW Czesław Tuła oraz członek NSZZ Solidarność FiPSW Okręgu Opolskiego Damian Sikora, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. 

Główne uroczystości nadania sztandarów odbyły się w Domu Pielgrzyma. 

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś podkreślał zaangażowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej tych jednostek w akcje pomocowe podczas pandemii koronawirusa, na rzecz Ukrainy, wyrażajac podziękowania również za codzienny zawodowy trud, szacunek dla munduru i wartości wyszytych na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Minister podkreślił również znaczenie Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa. "Mimo, że za murami, jesteście widoczni w społeczeństwie. Bo kiedy pyta się Polaków, czy uważają, że Polska jest bezpieczna, to 90% Polaków odpowiada, że tak (..). To jest wielki wynik i wielka sprawa Waszej pracy, Waszej służby Ojczyźnie, służby Rzeczypospolitej, służby drugiemu człowiekowi.”

Głos zabrał także Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski: „ Bóg, Honor, Ojczyzna to piękne wartości, które nie tylko macie od dziś już na swoich przepięknie zrobionych Sztandarach, ale na co dzień macie je w swoich sercach, bo z godnością, jak tu było powiedziane, służycie Rzeczypospolitej Polskiej i z honorem nosicie mundur Rzeczypospolitej Polskiej.”

Gen. Andrzej Leńczuk – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,  podkreślił ważność dzisiejszego wydarzenia slowami: „Nadanie sztandaru to dowód uznania dla służby i pracy wszystkich, którzy dni i noce spędzają w murach aresztów śledczych i zakładów karnych chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i w ten sposób dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo (…) Zwracam się do wszystkich, którzy przybyliście na Górę Św. Anny z Głubczyc i Strzelec Opolskich. Chorągwie, których od dziś będziecie strzec, symbolizują przynależność do formacji i wierność jej ideałom. Są wśród nich honor i szacunek do każdego człowieka”.

W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwo jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, Dyrektor Okręgowy SW w Opolu płk. Łukasz Górny wraz z zastępcą, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorstw przywieziennych, komendanci i szefowie służb mundurowych, przedstawiciele świata nauki,  związków zawodowych, emeryci SW oraz oraz młodzież klasy Penitencjarnej z CKZiU w Strzelcach Opolskich.

Uroczystości zakończył koncert zespołu "Karlik" w repertuarze pieśni patriotycznych. 

opr. tekstu: mjr Justyna Siedlecka, zdj. Roman Malchrzyk, Tomasz Tomczuk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej