Tylko w ciągu jednego dnia w dwóch jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego funkcjonariusze udaremnili próby przemytu środków psychoaktywnych. Były ukryte w korespondencji .

3 listopada w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju funkcjonariusze poddali kontroli na obecność środków psychoaktywnych korespondencję skierowaną do skazanego. Ich podejrzenia okazały się słuszne, kartki nasączone były substancją narkotyczną - katynonem. W tym samym dniu kontrola korespondencji kierowanej do innego osadzonego, w Zakładzie Karnym w Cieszynie, ujawniła dwa woreczki zawierające pochodne amfetaminy. W obu przypadkach sprawy bada już policja.

Czujność i profesjonalizm 

Tylko w tym roku funkcjonariusze Służby Więziennej w województwie śląskim kilkadziesiąt razy udaremnili próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren więzienia. Narkotyki, telefony komórkowe i inne niedozwolone przedmioty ukrywane są w korespondencji lub paczkach odzieżowych kierowanych do skazanych, środkami odurzającymi nasączane są kartki papieru albo np. popularne krzyżówki.  Zdarzają się też próby wniesienia narkotyków przez osoby odwiedzające więźniów.

Być o krok przed

Funkcjonariusze Służby Więziennej są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych. Mamy do tego specjalny sprzęt do kontroli czy testowania podejrzanych substancji.

Każda próba przeniknięcia narkotyków za mury więzienia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki i przebywających tam osób. Dlatego skuteczna profilaktyka jest tak ważna. Udaremnienie takiego procederu jest też wyraźnym sygnałem dla przestępców, że funkcjonariusze są profesjonalnie wyszkoleni i zawsze o krok przed nimi.

tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj. Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej